42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

Pożyczka “Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości”

Pożyczka „Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości”

Strona główna > Pożyczka „Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości”


FUNDACJA INKUBATOR W ŁODZI oferuje Państwu pożyczki na preferencyjnych warunkach spłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości na rozpoczęcie bądź rozwinięcie działalności gospodarczej

Kto może skorzystać z pożyczki:

 • Bezrobotni chcący rozpocząć działalność gospodarczą,
 • Osoby zagrożone grupowymi zwolnieniami z pracy,
 • Przedsiębiorcy, którzy w ostatnich dwóch latach korzystali z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy, z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i spłacają swoje zobowiązania regularnie
 • Przedsiębiorcy, którzy utworzą nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych i miejsca te będą do dyspozycji Urzędów Pracy przez okres spłaty pożyczki,

Przeznaczenie pożyczki:

Na ekonomicznie uzasadnione inwestycje związane z uruchomieniem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej bądź bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Wysokość udzielanej pożyczki:

Od 5 000 do 120 000 PLN.

Okres i warunki kredytowania:

 • Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy,
 • Istnieje możliwość uzyskania 6 miesięcznej karencji na spłatę kapitału,
 • Miesięczne spłaty rat odsetkowych i kapitałowych,
 • Wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 20%.

Oprocentowanie:

Uzależnione od okresu trwania umowy pożyczki:

 • rok – 7%,
 • 2 – 3 lata – 8%,
 • 4 – 5 lat – 9%.

Wysokość prowizji:

Fundusz pobiera jednorazową prowizję od udzielonej pożyczki w wysokości 3% kwoty pożyczki.

Formy zabezpieczeń:

Łączna wartość zabezpieczeń nie może być mniejsza niż 120% kwoty pożyczki. Zabezpieczenie stanowi weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz:

 • poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę pożyczki,
 • hipoteka,
 • inne zabezpieczenia majątkowe akceptowane przez Fundusz.

Pożyczkobiorcy i ich poręczyciele są weryfikowani w bazach: BIK, BIG i Związku Banków Polskich.

Pożyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno-prawne, rachunki itp.

Kontakt

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Fundacja Inkubator Łódź, ul. Ks. Tymienieckiego 22/24 Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – pokój 4, tel. 515 327 924 e-mail: a.kaczmarek@inkubator.org.pl

➤ Regulamin funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości ➤ Wniosek o pożyczkę dla bezrobotnych

Zaświadczenie o dochodach + oświadczenie – dot. Poręczyciela

Skip to content