42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Strona główna > Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Lorem ipsum dolor

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości został powołany w 1997 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej a Fundacją Inkubator. Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju MSP w regionie łódzkim, a co się z tym wiąże podejmowanie aktywnej walki z bezrobociem.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Fundusze pożyczkowe


Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości posiada dwa fundusze pożyczkowe:

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Skierowany do osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy stworzą miejsce pracy dla osób bezrobotnych

FRP „Mała Firma”

Adresowany do małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy, restrukturyzację.

Kontakt

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. (42) 630 09 86
Anna Kaczmarek – a.kaczmarek@inkubator.org.pl

Skip to content