42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź

OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Strona główna > Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) został powołany 1 czerwca 1997 r. i uzyskał akceptację Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Działalność OWP jest zgodna z celami statutowymi Fundacji Inkubator w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Ośrodek realizuje usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne na rzecz:
  ● mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
  ● osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osób bezrobotnych

Ośrodek pomaga osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, głównie poprzez samozatrudnienie (uruchomienie własnej działalności gospodarczej), a także mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności.

Skip to content