42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź

Misja i cele

Misja i Cele

Strona główna > O fundacji > Misja i cele


Gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez Fundację Inkubator usług
jest jasno określona misja oraz wynikające z niej cele.

MISJA

Wspieranie przedsiębiorczości w regionie łódzkim poprzez pomoc
w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm i tworzenie tą drogą nowych miejsc pracy.

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem działalności Fundacji Inkubator jest świadczenie wysokiej jakości usług spełniające oczekiwania klientów tak obecnych jak i przyszłych.

Wyznaczyliśmy do realizacji następujące cele:
  ● organizowanie i realizacja usług w taki sposób, aby maksymalizować stopień zadowolenia klientów,
  ● ciągła poprawa jakości oferowanych przez Fundację usług.
Zamierzenia realizujemy poprzez:
  ● jak najpełniejsze poznanie potrzeb i oczekiwań klientów,
  ● ciągła motywacja pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości,
  ● ciągłe poszukiwanie nowych źródeł wsparcia dla prowadzanej działalności oraz ich jak najefektywniejsze wykorzystanie,
  ● zatrudnienie kompetentnej kadry stale podnoszącej swoje kwalifikacje poprzez efektywny system szkoleń,
  ● usprawnianie technik, metod i organizacji dostarczania usług.
Realizacja polityki jakości opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach Fundacji Inkubator.

Skip to content