42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

O FUNDACJI

O fundacji

Strona główna > O fundacji

Działalność fundacji


Fundacja Inkubator została powołana 11 czerwca 1992 r. przez Zarząd Miasta Łodzi, działający w imieniu Gminy Miejskiej Łódź, i przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W dniu 19 października 1992 r. Fundację Inkubator wpisano do Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod nr 3097. Fundacja, jako jedna z pierwszych w Polsce, uruchomiła Inkubator Przedsiębiorczości, który działał do 2006 r.
W dniu 28 stycznia 2005 r. Fundacja Inkubator została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000227039) w rejestrze fundacji oraz w rejestrze przedsiębiorców.

W skład Rady Fundacji wchodzi trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi. Organem kierującym bezpośrednio pracą Fundacji Inkubator jest Zarząd.

W ramach swojej działalności Fundacja Inkubator prowadzi:
● Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
● Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
Podstawowym celem statutowym Fundacji Inkubator jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Świadczone usługi


Fundacja Inkubator świadczy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KSU dla MSP, usługi w czterech kategoriach:

Informacyjne

Finansowe – udzielanie pożyczek

Szkoleniowe

Doradcze o charakterze ogólnym

Założenia

Najważniejszym założeniem funkcjonowania Fundacji Inkubator jest kompleksowość i jakość świadczonych usług. Czynniki gwarantujące wykonanie ww. usług na najwyższym, oczekiwanym przez Klienta poziomie to m.in.:
● wysoko wykwalifikowana kadra,
● doświadczenie w realizacji wielu projektów europejskich

Statut fundacji
Skip to content