42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź

Szansa dla kobiet

Szansa dla kobiet

Strona główna > Szansa dla kobiet

PROJEKT „Szansa dla kobiet”


Z dniem 01.11.2016 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „SZANSA DLA KOBIET” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII – Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Skip to content