42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

poMOCNI

poMOCNI

Strona główna > poMOCNI

PROJEKT “poMOCNI”


Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „poMOCNI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywa integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.