42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź

Dla nas przeŁOM

Dla nas przeŁOM

Strona główna > Dla nas przeŁOM

PROJEKT „Dla nas przeŁOM”


Z dniem 01.08.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu “Dla nas przeŁOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.

Skip to content