wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Ogłoszenie
PDF Drukuj Email
środa, 05 października 2011 15:43

Fundacja Inkubator dysponuje i wynajmuje salę konferencyjno-wykładową (wyposażoną w rzutnik multimedialny, ekran, flipcharty i dostęp do Internetu) o powierzchni 72 m2, do 40 miejsc z zapleczem na catering. Cena wynajmu do negocjacji.

Kontakt
Tel. – (42) 633-16-55
Fax. – (42) 633-87-13
e-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Strona internetowa projektu "Kapitalny biznes"
PDF Drukuj Email
czwartek, 26 maja 2011 12:10

Uprzejmie informujemy, iż została już uruchomiona strona internetowa projektu "KAPITALNY BIZNES":

www.kapitalnybiznes.inkubator.org.pl

 
Projekt "KAPITALNY BIZNES"
PDF Drukuj Email
czwartek, 10 marca 2011 12:01

„KAPITALNY BIZNES”

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu „KAPITALNY BIZNES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przesunięta i rozpocznie się 1 maja 2011 r.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujące (w rozumieniu KC art. 25) na terenie woj. łódzkiego w powiatach: rawskim, M. Skierniewice, skierniewickim, łowickim, łęczyckim, kutnowskim. W projekcie weźmie udział 100 osób (w każdym powiecie 20). Rekrutacja zorganizowana zostanie 5-krotnie, za każdym razem w innym powiecie, w terminach: pow. kutnowski - czerwiec 2011r., pow. łęczycki - wrzesień 2011r., pow. Łowicki - grudzień 2011r., pow. rawski - kwiecień 2012r., pow. skierniewicki - lipiec 2012r.

PRIORYTETOWO będą traktowane osoby:

 • długotrwale bezrobotne,
 • kobiety powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
 • bezrobotne i nieaktywne zawodowo do 25 roku życia, w tym w szczególności w wieku 18-24 lata, w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy liczonych do dnia przystąpienia do projektu,
 • bezrobotne w wieku 50–64 lata,
 • bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenach wiejskich,
 • zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w ciągu 12m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu przewidziano następujące FORMY WSPARCIA:

 • szkolenie dla w wymiarze 60 godz.,
 • doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godz./osobę,
 • jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie do 20.000 zł/osobę,
 • podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/m-c przez okres 6 m-cy/osobę,
 • przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie 600 zł/m-cy przez kolejne 6 m-cy,
 • wsparcie pomostowe szkoleniowe -  szkolenie specjalistyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy (6 godz.).

Strona internetowa projektu (www.kapitalnybiznes.inkubator.org.pl), na której znajdą Państwo Regulamin projektu oraz Formularz kwalifikacyjny, uruchomiona zostanie w II połowie maja br.

Szczegółowe informacje w sprawach projektu „Kapitalny Biznes” udzielane są pod numerem telefonu (42) 636-34-69 oraz w biurze projektu mieszczącego się w Fundacji Inkubator, Łódź ul. Piotrkowska 114, II piętro, pokój nr 26.

 
Strona internetowa projektu "Postaw na siebie"
PDF Drukuj Email
czwartek, 13 stycznia 2011 11:37

Uprzejmie informujemy, iż została już uruchomiona strona internetowa projektu "POSTAW NA SIEBIE" współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już wkrótce na stronie znajdziecie Państwo Regulamin Projektu oraz Formularz Kwalifikacyjny do pobrania.

Adres strony internetowej projektu: www.postawnasiebie.inkubator.org.pl
 
Zaproszenie do udziału w szkoleniu
PDF Drukuj Email
środa, 05 stycznia 2011 13:22
Szukasz pracy?
Rozpoczynasz działalność gospodarczą?
ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
pt. "ABC Przedsiębiorczości"
Więcej…
 
Projekt "Postaw na siebie"
PDF Drukuj Email
środa, 05 stycznia 2011 13:15

„POSTAW NA SIEBIE”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, www.inkubator.org.pl

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2011 r. - 30.09.2012 r.

CELEM  PROJEKTU
jest pomoc bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo mieszkańcom miasta Łodzi w podjęciu samozatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia merytoryczno - finansowego, mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: osoby fizyczne – bezrobotni lub nieaktywni zawodowo mieszkańcy miasta Łodzi (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego), zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez wymagany minimalny okres 12 miesięcy nieprzerwanie na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 Beneficjentów Ostatecznych (BO) - 15 kobiet i 15 mężczyzn), z czego co najmniej 10% (tj. 3 osoby), spośród 30 wyłonionych do projektu BO, stanowić będą osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Priorytetowo traktowane będą osoby, które można zakwalifikować do jednej z następujących grup:

 • osoby, które zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bez zatrudnienia pozostające w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do projektu,
 • osoby po 45 roku życia,
 • osoby do 25 roku życia,
 • kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • szkolenie dla 30 osób w wymiarze 60 godzin,
 • doradztwo indywidualne dla 30 osób w wymiarze 6 godzin na osobę,
 • wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej dla co najmniej 28 osób w wysokości maksymalnie do 20. 000 zł na osobę,
 • podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla co najmniej 28 osób w wysokości maksymalnie 600,00 zł/m-c, wypłacane przez okres do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla co najmniej 8 osób w wysokości do 600,00zł/m-c wypłacane przez okres od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje w sprawach projektu „Postaw na siebie” udzielane są pod numerem telefonu (42) 637-01-78 oraz w biurze projektu mieszczącego się w Fundacji Inkubator, Łódź ul. Piotrkowska 114, I piętro, pokój nr 14.

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 9 z 9

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.