wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Zmiana lokalizacji siedziby Fundacji Inkubator
PDF Drukuj Email
piątek, 30 sierpnia 2013 10:38

Informujemy, że od dnia 1 października 2013 r. Fundacja Inkubator zmienia lokalizację swojej siedziby.

Nowy adres to: ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi (na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

 
Strona internetowa projektu "Młodzi na start"
PDF Drukuj Email
czwartek, 22 listopada 2012 00:56

Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu "Młodzi na start": www.mlodzinastart.inkubator.org.pl

Ze strony projektu można pobrać formularz kwalifikacyjny, regulamin rekrutacji oraz załączniki do regulaminu.

 
„MŁODZI NA START”
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 listopada 2012 13:50

„MŁODZI NA START”

Projekt „Młodzi na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia do 25 roku życia, zamieszkujących/uczących się na terenie woj. łódzkiego poprzez podjęcie samozatrudnienia przez min. 36 uczestników/uczestniczek projektu w okresie 01.11.2012-31.08.2014

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowią pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne/nieaktywne zawodowo) młode osoby fizyczne – do 25 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na terenie woj. łódzkiego. Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Projektem objętych zostanie 40 osób – 20 kobiet i 20 mężczyzn, zamierzających rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą przez min. 12 m-cy nieprzerwanie na terenie woj. łódzkiego. W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 edycje naboru: 20 osób w każdej edycji.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (w każdej z edycji):

- szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 60 godz./osobę,

- doradztwo indywidualne w wymiarze 6 godz./osobę, w  tym doradztwo zawodowe – 1 godz./osobę i doradztwo biznesowe – 5 godz./osobę

- wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 zł/osobę dla min. 36 osób (18 osób w każdej edycji)

- podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1 000 zł/m-c na osobę dla 36 osób ( 18 osób w każdej edycji), wypłacane przez okres 6 m-cy,

- przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1 000 zł/m-c na osobę dla 18 osób ( 9 osób w każdej edycji), wypłacane przez kolejne 6 m-cy,

 
WYBÓR WYKONAWCY - ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11 MAJA 2012 ROKU
PDF Drukuj Email
środa, 06 czerwca 2012 12:00

Informujemy, że w wyniku analizy ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 11 maja 2012 roku, na przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu „Menedżerka XXI wieku” wyłoniono wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu przeprowadzi Centrum Języków Obcych FOSTER Maciej Wawrzonek z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 309, lok.22/23. Wybrana oferta uzyskała łącznie 88,78 pkt.

 
Ważne - informacja do zapytania ofertowego
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 maja 2012 11:26

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 11 maja 2012 roku na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego zgodnie z zasadą konkurencyjności  w ramach projektu „Menedżerka XXI wieku” realizator projektu informuje, że zgodnie z treścią przedmiotowego zapytania ofertowego, składający ofertę uwzględnia wyłącznie koszt przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego w sposób opisany w zapytaniu, natomiast  koszt egzaminu TOEIC® (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) Listening and Reading ponosi realizator projektu. Obowiązkiem wykonawcy jest wyłącznie przygotowanie do przeprowadzenia ww. egzaminu.

 
Zapytanie ofertowe na szkolenie z języka angielskiego zgodnie z zasadą konkurencyjności
PDF Drukuj Email
piątek, 11 maja 2012 13:52

W związku z realizacją projektu Menedżerka XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet  VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zasadą konkurencyjności Fundacja Inkubator zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego dla 60 uczestniczek projektu  (określonego  we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV 55100000-1) Poniżej, w pliku do pobrania szczegóły zapytania ofertowego, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oraz termin składania ofert. Fundacja Inkubator wybierze najkorzystniejszą ofertę, z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Dokumentację ofertową można pobrać także w siedzibie realizatora projektu:

Fundacja Inkubator
90-006 Łódź
ul. Piotrkowska 114
pok. 14

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia.

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 7 z 9

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.