Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemEUCookieDirectiveLite has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/plugins/system/EUCookieDirectiveLite/EUCookieDirectiveLite.php on line 37

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemGspeech has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/plugins/system/gspeech/gspeech.php on line 18

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/maciej5/inkubator/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Projekt "Równe szanse"
  Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
42 633 16 55
ul. ks. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

Zapraszamy do udziału w projekcie: „RÓWNE SZANSE”

Projekt jest skierowany jest do 50 osób pozostających bez pracy (25 kobiet i 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie tzw. Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), tj.: miasta Łodzi  bądź powiatów ościennych: łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

 •  ukończyły 18 rok życia;
 •  uczą się/mieszkają na terenie jednego z następujących  powiatów: miasta Łodzi, łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego;
 •  są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:

- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,

- kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
 z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

- korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 50 osób (śr. 5h/osobę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • grupowe wsparcie psychologiczne dla 50 osób (10h/grupę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie); 
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 50 osób (śr. 3h/osobę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • warsztaty kompetencji społecznych dla 50 osób (12 h/grupę, ze środków projektu pokrywany jest zwrot kosztów przejazdu na wsparcie);
 • szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników
  i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób (ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 m-cy – dla 50 osób (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz  pokrywane jest ubezpieczenie NNW); 
 • pośrednictwo pracy  dla 50 osób.

 REKRUTACJA

Poniżej w pliku do pobrania:

Powyższe dokumenty dostępne są także w biurze projektu oraz zostaną udostępnione na stronie projektu www.rowneszanse.inkubator.org.pl z chwilą uruchomienia strony.

SKŁADANIE FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH

od 12.02.2018 do wyczerpania liczby miejsc (50)

 

 •  w biurze projektu:  poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00,
 •  pocztą tradycyjną na adres biura projektu
 •  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wypełnionego i  podpisanego formularza kwalifikacyjnego) 

 BIURO PROJEKTU

Fundacja Inkubator ul. ks. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, pokój nr 5

tel. (42) 637 01 78, 609 466 688

 

Projekt „RÓWNE SZANSE" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekty

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.

  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech